อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเบียดบังเงินค่าธรรมเนียมไปเป็นของตนเอง

เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด เลขดำที่ 44410847 (01 - 2 - 006/2545) เลขแดงที่ 2 - 010 - 45 272 - 2…

เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดบัญชี(อีกครั้ง)

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๕-๒๕๕๕ เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดบัญชี(อีกครั้ง)

เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดบัญชี(อีกแล้ว)

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๔-๒๕๕๕ เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดบัญชี(อีกแล้ว)

ทุจริตการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๒-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ทุจริตการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทุจริตเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๑-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหินคลุก

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๒๑-๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหินคลุก จำนวน ๑๑ โครงการ

ทุจริตเงินค่าธรรมเนียม ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๓๔-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสัญญา และภาษีอากร ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วน…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา