วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเบียดบังเงินค่าธรรมเนียมไปเป็นของตนเองเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด
เลขดำที่ 44410847 (01 - 2 - 006/2545)
เลขแดงที่ 2 - 010 - 45 272 - 2 - 3/2558
ครั้งที่มีมติ 720 - 92/2558
วันที่มีมติ 3 ธันวาคม 2558
ผู้ถูกกล่าวหา นางวิจิตต์ ล่ามกิจจา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 สำนักงานสถานเอกอัครราชทูต สาขากรุงบอนน์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี กระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ การคลัง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อกล่าวหา เบียดบังเงินค่าธรรมเนียมและ เงินรายได้อื่น ๆ ของสถานเอก- อัครราชทูต ไปเป็นของตนเองหรือ ผู้อื่น
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลความผิดทางอาญา [รายละเอียด]
การดำเนินการ - ให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยัง อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ  พ.ศ. 2542 มาตรา 97 

ที่มา // https://www.nacc.go.th/

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ทุจริตการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๒-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ทุจริตการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทุจริตเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๑-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหินคลุก

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๒๑-๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหินคลุก จำนวน ๑๑ โครงการ

ทุจริตเงินค่าธรรมเนียม ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๓๔-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสัญญา และภาษีอากร ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว