วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ทุจริตเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๑-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น