ทุจริตเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๑-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า