วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหินคลุก

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๒๑-๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหินคลุก จำนวน ๑๑ โครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น