องค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหินคลุก

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๒๑-๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหินคลุก จำนวน ๑๑ โครงการ
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า