วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ทุจริตเงินค่าธรรมเนียม ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๓๔-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสัญญา และภาษีอากร ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น