ทุจริตเงินค่าธรรมเนียม ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๓๔-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสัญญา และภาษีอากร ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า