วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

เจ้าหน้าที่เทศบาลกระทำการทุจริต

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๔๑-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่เทศบาลกระทำการทุจริต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น