ทุจริตการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๒-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ทุจริตการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบล
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า