วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ทุจริตการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๒-๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ทุจริตการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น